Besök Östra Ryds kyrka

Om du aldrig besökt Östra Ryds kyrka så tycker jag att du ska göra det! Hittade en så bra beskrivning av denna kyrka på Roslagen.se :

Kyrkan är vackert belägen på en kulle vid Kyrkviken nära Rydboholms slott i Österåkers kommun. Nuvarande kyrkobyggnad uppfördes sannolikt omkring 1430 av Anund Sture, som då ägde marken. Den äldsta delen, sakristian, är från 1300-talet. Att en kyrka fanns på platsen vid denna tid, framgår av gamla noteringar om att en biskopsvisitation skett 1303. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan vid en genomgripande till- och ombyggnad 1690–1693. Då bröts långhusets norra och södra väggar upp och de två korsarmarna byggdes till, varigenom byggnaden fick sin karaktär av korskyrka. Vid samma period tillkom ätten Brahes gravkor i öster och tornbyggnaden i väster.

Missa inte heller att det finns en unik tavelsamling i kyrkan, som donerats av Braheätten.

9 May 2018